Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

Ενισχυμένοι πυκνωτές αντιστάθμισης, CLMD 33S

Προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις, όπου η ισχύς των μη γρ αμμικών φορτίων
είναι <15% της εγκατεστημένης.
Οι σταθεροί πυκνωτές βελτίωσης συνφ CLMD 33S και οι συστοιχίες τους φέρουν μόνιμες
αντιστάσεις εκφόρτισης. Συνιστάται η χρήση τους σαν βήματα αυτο μάτων συστοιχιών
αντιστάθμισης. Παραδίδονται με εύκαμπτο επικασιτερωμένο καλώδιο παροχής μήκους 1 m
ή μεγαλύτερου κατόπιν παραγγελίας.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: