Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSR

Για φορτία με κανονική εκκίνηση, IP 20 Με 3 ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση της αρχικής τάσης τροφοδοσίας , της ράμπας εκκίνησης και της ράμπας σταματήματος.Έλεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμ ένα ρελέ by pass. Απαιτούν τη χρήση εξωτερικού θερμικού για την προστασία του κιν ητήρα. Συνιστάται ο συνδυασμός τους με αυτόματους θερμομαγνητικούς διακόπτες προστα σίας κινητήρων MS116, 132, 450 και 495 ή τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος (επαφείς) με ηλεκτρονόμους υπερφόρτισης (θερμικά). Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 VAC , τάση ελέγχου 100...24 0 VAC, 50 / 60 Hz

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: