Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-D

Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-D

Λειτουργία: προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι
υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μ ε φορτία που έχουν
μεγάλο ρεύμα εκκίνησης.
Πρότυπα:

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποιήση CE
  • Πιστοποιήση CCC
  • Πιστοποιήση VDE
  • Πιστοποιήση RoHS
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 57 στοιχείων 100Α..
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 100Α..
Βοηθητική μεταγωγική επαφή ένδειξης σφάλματος ή ένδειξης λειτουργίας κατ' επιλογήν ..
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων 80Α..
Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 80Α..
Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..
Πλαϊνό κάλυμμα μονοπολικών μπαρών γεφύρωσης..
Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 100Α..
Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά του μικροαυτομάτου ..
Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 80Α..
 Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..