Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

Θερμομαγνητικές αυτόματες ασφάλειες 10kA χαρακτη&am

Θερμομαγνητικές αυτόματες ασφάλειες 10kA χαρακτη&am

Λειτουργία: προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
Εφαρμογές: οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Πρότυπα:

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποιήση CE
  • Πιστοποιήση CCC
  • Πιστοποιήση VDE
  • Πιστοποιήση RoHS
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής D..
Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής D..