Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

100-K Mίνι Τριπολικά & Τετραπολικά ρελέ ισχύος AC/DC

100-K Mίνι Τριπολικά & Τετραπολικά ρελέ ισχύος AC/DC

Ρελέ ισχύος από 4 kW μέχρι 5,5 kW, 380/400 V

Συνδιασμός επαφών: 3 επαφές ισχύος & μία βοηθητική (NO/NC) ή 4επαφές ισχύος

Kύκλωμα ισχύος: Εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα ελέγχου (πηνίο): Εναλλασσόμενο / συνεχές ρεύμα / συνεχές ρεύμα χαμηλής κατανάλωσης.

Εξαρτήματα: Εμπρόστιες βοηθητικές επαφές, Ηλεκτρονικές χρονικές επαφές

Χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους εκκινητή: Αναστροφής ή μη αναστροφής, αστέρας/τρίγωνο

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..
Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας πηνίου AC: 24V, 48V, 110V, 230V, 400V Διαθέσιμες τάσεις λειτουργίας π..