Κατάλογος PDF(Αντι εκρηκτικό υλικό)
Κατάλογος PDF(Ασφάλεια εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό χαμηλής τάσης)
Κατάλογος PDF(Β.Υλικό Μέσης Τάσης)
Κατάλογος PDF(Εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
Κατάλογος PDF(Καλώδια)
Κατάλογος PDF(Λαμπτήρες)
Κατάλογος PDF(Φωτισμός)
Κατάλογος PDF(Υλικά σύνδεσης)

Εξαρτήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος HD4/R

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κινητήρας 230 V / 50 Hz τάνισης ελατηρίων M/HD4-HD4/R..
Πηνίο ζεύξης 230 V / 50 Hz YC/HD4-HD4/R..
Πηνίο έλλειψης τάσης 110 V / 50 Hz YU-110/HD4-HD4/R..
Πηνίο έλλειψης τάσης 230 V / 50 Hz YU-230/HD4-HD4/R..