Υλικά Φωτοβολταικών εγκαταστάσεων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ40mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ40mm2, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αν..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ50mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ50mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ63mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ63mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ75mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ75mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ90mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ90mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ110mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ110mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αν..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ125mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ125mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αν..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ160mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ160mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αν..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ200mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ200mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αν..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος ευθείς Φ75mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος ευθείς Φ75mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντιτρ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος ευθείς Φ90mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος ευθείς Φ90mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντιτρ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος ευθείς Φ110mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος ευθείς Φ110mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντιτ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος ευθείς Φ125mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος ευθείς Φ125mm, 750Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντιτ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ40mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ40mm, 450Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..

Σωλήνας διπλού τοιχώματος εύκαμπτος Φ50mm

Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος εύκαμπτος Φ50mm, 450Ν, -5oC + 90oC, ελεύθερο αλογώνων, ΙΡ44, αντ..