Πεδία μεταλλικά

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x400mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x400mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x500mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x500mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x600mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1600x600mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x400mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x400mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x500mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x500mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x600mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x600mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x800mm

Πεδίο διαστάσεων 400x1800x800mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x400mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x400mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x500mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x500mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x600mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x600mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x800mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2000x800mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x500mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x500mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x600mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x600mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x800mm

Πεδίο διαστάσεων 400x2200x800mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..

Πεδίο διαστάσεων 600x1400x400mm

Πεδίο διαστάσεων 600x1400x400mm, IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529, NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL..