Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 188-K

Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 188-K
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μεταγωγική επαφή σφάλματος ή λειτουργίας

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ένδειξης σφάλματος ή ένδειξης λειτουργίας κατ' επιλογήν ..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Βοηθητική επαφή 2NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Βοηθητική επαφή 2NO.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

 Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Βοηθητική επαφή 2NC.

Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Βοηθητική επαφή 2NO.

Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Βοηθητική επαφή 1NC.

Τοποθέτηση στην κάτω πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Βοηθητική επαφή 1NO.

 Τοποθέτηση στην κάτω πλευρά του μικροαυτομάτου ..