Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-SP

Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-SP
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 57 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 57 στοιχείων 100Α..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 100Α..

Μεταγωγική επαφή σφάλματος ή λειτουργίας

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ένδειξης σφάλματος ή ένδειξης λειτουργίας κατ' επιλογήν ..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων 80Α..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 80Α..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Πλαϊνό κάλυμμα μονοπολικών μπαρών γεφύρωσης

Πλαϊνό κάλυμμα μονοπολικών μπαρών γεφύρωσης..

Βοηθητική επαφή 2NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχεί&

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 100Α..

Βοηθητική επαφή 2NO.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχεί&

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 80Α..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

 Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..