Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-D

Εξαρτήματα για τους μικροαυτόματους 1492-D

Λειτουργία: προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι
υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μ ε φορτία που έχουν
μεγάλο ρεύμα εκκίνησης.
Πρότυπα:

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποιήση CE
  • Πιστοποιήση CCC
  • Πιστοποιήση VDE
  • Πιστοποιήση RoHS
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 57 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 57 στοιχείων 100Α..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 100Α..

Μεταγωγική επαφή σφάλματος ή λειτουργίας

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ένδειξης σφάλματος ή ένδειξης λειτουργίας κατ' επιλογήν ..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 12 στοιχείων 80Α..

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοι&am

Μονοπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 37 στοιχείων 80Α..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Πλαϊνό κάλυμμα μονοπολικών μπαρών γεφύρωσης

Πλαϊνό κάλυμμα μονοπολικών μπαρών γεφύρωσης..

Βοηθητική επαφή 2NC.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά. ..

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχεί&

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 100Α..

Βοηθητική επαφή 2NO.

Τοποθέτηση στην δεξιά πλευρά του μικροαυτομάτου ..

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχεί&

Διπολική μπάρα γεφύρωσης μικροαυτομάτων 46 στοιχείων 80Α..

Βοηθητική επαφή 1NO + 1NC.

 Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του μικροαυτομάτου ..