Θερμομαγνητικές αυτόματες ασφάλειες 10kA χαρακτη&am

Θερμομαγνητικές αυτόματες ασφάλειες 10kA χαρακτη&am

Λειτουργία: προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
Εφαρμογές: οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Πρότυπα:

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποιήση CE
  • Πιστοποιήση CCC
  • Πιστοποιήση VDE
  • Πιστοποιήση RoHS
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστι&a

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x0,5A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστι&a

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x1,6A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x2A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x3A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x4A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x5A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x6A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x7A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστι&amp

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x8A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστι&am

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x10A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστι&am

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x13A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστι&am

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x15A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστι&am

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x16A χαρακτηριστικής C..

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστι&am

Αυτόματη ασφάλεια θερμομαγνητική 1x20A χαρακτηριστικής C..