Χαλινοδιακόπτες

Χαλινοδιακόπτες

Οι χαλινοδιακόπτες έχουν ένα χαλύβδινο συρματόσχοινο που συνδέεται με διακόπτες μανδάλωσης. Τραβώντας το σχοινί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση σε οποιοδήποτε σημείο κατά το μήκος του θα ενεργοποιήσει το διακόπτη να κόψει τη δύναμη της μηχανής. Επιλέξτε από τη σειρά Lifeline Σύστημα Rope εντατήρα μας (LRTS), Lifeline 3 ή Lifeline 4.