Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSR

Για φορτία με κανονική εκκίνηση, IP 20 Με 3 ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση της αρχικής τάσης τροφοδοσίας , της ράμπας εκκίνησης και της ράμπας σταματήματος.Έλεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμ ένα ρελέ by pass. Απαιτούν τη χρήση εξωτερικού θερμικού για την προστασία του κιν ητήρα. Συνιστάται ο συνδυασμός τους με αυτόματους θερμομαγνητικούς διακόπτες προστα σίας κινητήρων MS116, 132, 450 και 495 ή τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος (επαφείς) με ηλεκτρονόμους υπερφόρτισης (θερμικά). Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 VAC , τάση ελέγχου 100...24 0 VAC, 50 / 60 Hz

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: