Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSE

Oνομαστικής ισχύος 7,5...200 kW / 400 V για φορτία με κανονική εκκίνηση. Η νέα σειρά εκκινητών ομαλής εκκίνησης PSE συνδυάζει τις μικρές διαστάσεις με την λειτουργία ελέγχου ροπής (Torque Control). Αυτό την καθιστά ως την ιδανική επιλογή για εφαρμογές αντλιών, όπου το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Αποτελούν την ιδανική λύση και για όλες τις κοινές εφαρμογές (κομπρεσέρ, ανεμιστήρες κα). ––Λειτουργία ελέγχου ροπής (Torque Control). Αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία κατά το σταμάτημα των αντλιών. ––Ενσωματωμένο ρελέ by-pass για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας . Όλα τα μεγέθη των PSE διαθέτουν ενσωματωμένο ρελέ by-pass με το οποίο επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας λογω της μείωσης απωλειών ισχύος. Έτσι οι εκκινητές PSE διαθέτουν πολύ μικρές διαστάσεις και απαιτούν λιγότερη καλωδίωση. ––Προστασία κινητήρων. Οι εκκινητές PSE είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση, προστατεύοντας έτσι τον κινητήρα από υπερθέρμανση. Έτσι επιτυγχάνονται χαμηλότερο κόστος, μικρότερος χώρος και χρόνος εγκατάστασης. ––Αναλογική έξοδος. Στην αναλογική έξοδο μπορεί να συνδεθεί ένα αμπερόμετρο για την επίβλεψη του ρεύματος κατά τη λειτουργία, καταργώντας έτσι την ανάγκη για έναν επιπλέον Μ/Σ ρεύματος. Η αναλογική έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναλογική είσοδος σε ένα PLC. ––Οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο με γραφικά. Η ρύθμιση ενός PSE δεν απαιτείτη γνώση ξένης γλώσσας. Γίνεται μέσω πληκτρολογίου τεσσάρων (4) πλήκτρων και της προηγμένης φωτιζόμενης οθόνης, που προβάλλει τις λειτουργίες- ρυθμίσεις αποκλειστικά με εικονίδια. ––Εξωτερικό πληκτρολόγιο. Ο ομαλός εκκινητής PSE μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό πληκτρολόγιο για πιο εύκολη ρύθμιση και επιτήρηση, χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα της πόρτας του πίνακα. Το εξωτερικό πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή παραμέτρων μεταξύ διαφορετικών εκκινητών ομαλής εκκίν ησης. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 V, τάση ελέγχου 100...250 V AC, 50 / 60 Hz.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: