Ομαλοι εκκινητές (softstarters) PSTX

Oνομαστικής ισχύος 15...200 kW / 400 V για φορτία με κανονική εκκίνηση. Η νέα σειρά εκκινητών ομαλής εκκίνησης PSTX ενσωματώνει καινοτό μες τεχνολογίες που προέρχονται μέσα από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με βαθιά γνώση εφαρμογών. ––Ελεγχο με thyristor και στις τρείς φάσεις. ––Ενσωματωμένη ηλεκτρονική προστασία κινητήρα με τουλάχιστον δέκα λειτουργίες. ––Ενσωματωμένo ρελέ by-pass για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας , λόγω μείωσης των απωλειών ισχύος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μικρές διαστάσεις και λιγότερη καλωδίωση. ––Λειτουργία ελέγχου ροπής (Torque Control). Αποτελεί τη σημαντικ ότερη λειτουργία για τον έλεγχο των αντλιών. ––Ετοιμες μακροεντολές εφαρμογών με προτεινόμενες ρυθμίσεις (αντλίες, σπαστήρες, συμπιεστές, μεταφορικές ταινίες, ανεμιστήρες κ.ά). ––Αποσπώμενο πλήρως στεγανό (ΙΡ66) πληκτρολόγιο για ασφαλέστερη εγκατάσταση και λειτουργία. ––Δυνατότητα αδιάκοπτης λειτουργίας ακόμη και με τα thyristors μιας φάσης βραχυκυκλωμένα. ––Επιβερνικωμένες κάρτες με μεγαλύτερη προστασία για λειτουργία σε περιβάλλον με υγρασία και σκόνη. –– Τρείς προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι και τρείς έξοδοι (μεταγωγικά ρελέ). ––Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος 0…10V ή 0(4)…20mA. –– Jog mode-Δυνατότητα βηματικής λειτουργίας με μικρή ταχύτητα και στις δύο φορές περιστροφής. ––Ενσωματωμένη σειριακή επικοινωνία Modbus RTU και δυνατότητα επι πλέον επικοινωνίας με άλλα πρωτόκολλα (Ethernet, Profibus κ.ά) με χρήση πρόσθετης κάρτας. ––Δυνατότητα συνδεσμολογίας μέσα στο τρίγωνο. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600 V, τάση ελέγχου 100...250 V AC, 50 / 60 Hz

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: