Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ζεύξης πυκνωτώ

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 10 Kvar UA16-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 15 Kvar UA26-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 25 Kvar UA30-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 35 Kvar UA50-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 40 Kvar UA63-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 50 Kvar UA75-30-10-RA

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..

Ρελέ ζεύξης πυκνωτών 60 Kvar UA95-30-00

Kατηγορίας AC-6b. Ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος ζεύξης. Τάση πη..